Gestalttherapie

 

Mijn grondhouding in mijn werk als therapeut vind zijn oorsprong in de Gestalttherapie. Op Wikipedia staat een zeer heldere, compacte uitleg over wat Gestalttherapie is. Deze uitleg vind je hieronder.

Ontstaan van Gestalttherapie
Gestalttherapie werd ontwikkeld door psychiater Fritz Perls, zijn vrouw Laura Perls, Heffeline en Paul Goodman.

Fritz Perls maakte als eerste vanuit de psychoanalyse kritische kanttekeningen bij zijn leermeester Sigmund Freud. Deze leidde tot het ontwikkelen van gestalttherapie. Een kenmerkend verschil is het loslaten van Freuds gebruik van een sofa met een zo onzichtbaar mogelijke therapeut. In plaats hiervan koos Perls voor een zo zichtbaar mogelijke therapeut die zijn/haar ervaringen tijdens de therapie inbrengt in het contact met de cliënt.

Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van het proces van contact maken, contact vermijden of contact verbreken. Gewaar zijn van eigen gedrag opent de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken.

Wat is een gestalt?
Bij een gestalt gaat het altijd om de relatie tussen voorgrond en achtergrond. Het gaat dus altijd om twee aspecten tegelijk, met het accent op één van beide.

  • Een gestalt is een persoonlijke ervaring die iemand zich bewust wordt.
  • Een gestalt is een emotie die naar voren komt ten opzichte van andere emoties.
  • Een gestalt is een aspect van een situatie dat om aandacht vraagt.
  • Een gestalt is een gebeurtenis die er uit springt.
  • Een gestalt is een proces dat zich voltrekt.
  • Een gestalt is een behoefte.

Kenmerken Gestalttherapie
Er is intensieve aandacht voor het gewaarzijn van lichaam en geest, wat ‘awareness’ wordt genoemd (en in modern jargon wordt aangeduid als ‘mindfulness’).

De focus is gericht op de onmiddellijke ervaring ‘hier en nu’; aandacht voor verleden of toekomst eigenlijk alleen als die zich hier en nu op de voorgrond dringen.

De wijze van contact maken (of juist contact vermijden) staat centraal, zowel contact tussen de cliënt en zijn omgeving als in de therapie.

In plaats van te blijven praten wordt er eerder geexperimenteerd met nieuwe contactmethoden en lijfwerk.

.

In het algemeen kan over de methodiek van Gestalttherapie worden gezegd dat er een grote bereidheid is om in de therapie te experimenteren met nieuwe vormen van contact maken. De concrete contactvormen waarmee in een concrete situatie geëxperimenteerd wordt zijn weer afhankelijk van zowel de persoon van de cliënt als de persoon van de therapeut. Een bekend voorbeeld is het gebruik van een stoel waarop de cliënt een belangrijke persoon visualiseert en daarmee een ‘virtuele’ dialoog aangaat. Of het wisselen tussen stoelen waarop de cliënt verschillende posities heeft, bijvoorbeeld de positie van kind en de positie van volwassene. De ervaring heeft geleerd dat dergelijke experimenten nuttig kunnen zijn, bijvoorbeeld om te oefenen met contactvormen die in het echte leven (nog) niet ter beschikking staan. Ook kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan hoe eigen gedrag door eerdere ervaringen, inzichten en oordelen wordt beperkt.

Praktijk

Burgemeester van Rijnsingel 20B
5913 AN VENLO
Gratis parkeren.
Op loopafstand van station Venlo

Tel: 06 – 130 85 089

Mail: info@yvonhuibers.nl
Of vul het formulier in op deze pagina.

6 + 1 =

Psychosociale therapie Praktijk Yvon Huibers

Praktijk voor psychosociale therapiehttps://www.yvonhuibers.nl

Psychosociale therapie Praktijk Yvon Huibers