Het verschil tussen een psychiater, psycholoog, psychosociaal therapeut
en een psychotherapeut.

Ik ben werkzaam als psychosociaal therapeut en geef transpersoonlijke therapie.
Als ik deze zin tegen mensen zeg, kijken ze me nogal eens met grote vraagtekens in hun ogen aan. Ook krijg ik vaak de vraag: ‘wat is nu precies het verschil tussen een psychosociaal therapeut, een psycholoog, een psychotherapeut en een psychiater? 

Hieronder een korte uitleg:

Psychiater
Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Een psychiater is een medisch specialist. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren.

Psycholoog
Een psycholoog heeft minimaal een vierjarige wetenschappelijke studie Psychologie aan de universiteit gevolgd en maakt veelal gebruik van gesprekstherapie.
Een gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de universitaire studie psychologie een postdoctorale beroepsopleiding van twee jaar gevolgd. 

Zowel een GZ psycholoog als een psychiater kunnen ook een DSM- diagnose stellen.De DSM- 5  is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. 

Psychotherapeut
De psychotherapeut heeft na een opleiding in de psychologie nog een specialisatie gedaan om 
psychotherapie te mogen geven. Het gaat daarbij om de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de cliënt liggende problematiek. Voor het beroep psychotherapeut is registratie in het BIG register(databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd) van de overheid noodzakelijk.

Psychosociaal therapeut
Een psychosociaal therapeut heeft een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. In deze therapie gaat het om het onderzoeken van belemmerende gewoontepatronen en dieper liggende blokkades bij de cliënt. In de therapie staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal.

Onderstaande beschrijving van de psychosociale therapie is van het NVPA. Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen, waarbij ik mij binnenkort als psychosociaal therapeut zal aangesloten.

“Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren 

openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.
In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd”.

Verwijzing en vergoeding
Naast achtergrond van opleiding en de vorm van de therapie, is er ook een praktisch verschil tussen een psycholoog en psychosociaal therapeut. De psychologische begeleiding valt onder de basis verzekering. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. In 2017 is het verplicht eigen risico van € 385,- per jaar van toepassing.

Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering en de hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. Hierbij een link van de hoogte van de vergoeding: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen.

Zoals je op mijn website kunt lezen is het dit jaar nog niet mogelijk om een vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen voor .

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico van € 385,- vervalt niet. Heb je  nog vragen, neem gerust contact me op!

In mijn volgende blog kun je lezen wat transpersoonlijke therapie is

Praktijk

Burgemeester van Rijnsingel 20B
5913 AN VENLO
Gratis parkeren.
Op loopafstand van station Venlo

Tel: 06 – 130 85 089

Mail: info@yvonhuibers.nl
Of vul het formulier in op deze pagina.

8 + 11 =

Psychosociale therapie Praktijk Yvon Huibers

Praktijk voor psychosociale therapiehttps://www.yvonhuibers.nl

Psychosociale therapie Praktijk Yvon Huibers